W wielu miastach w Polsce po zakończeniu rządowego programu dofinansowania zabiegów in vitro, władze miejskie postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i przygotowały własny projekt wsparcia dla par chcących mieć dzieci. Program dofinansowania in vitro został uruchomiony również w Gdańsku.

Zawirowania dotyczące uchwały o in vitro w Gdańsku

Gdańsk przez wiele miesięcy nie mógł wprowadzić miejskiego programu dofinansowania in vitro. Na początku 2017 roku radni Gdańska uchwalili uchwałę, która wprowadzała dofinansowanie in vitro w tym mieście. Jednak pod koniec marca wojewoda pomorski uchylił ją, ponieważ uznał, że program został wprowadzony niezgodnie z prawem, bo władze nie zasięgnęły opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Dlatego radni wystąpili o opinię i uchwalili uchwałę o dofinansowaniu in vitro w Gdańsku raz jeszcze, a wojewoda już jej nie kwestionował. Stąd też w lipcu 2017 roku radni rozpisali konkurs dla klinik, które miały wykonywać refundowane przez miasto procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Konkurs kierowany był do podmiotów realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego, zarówno podmiotów leczniczych, jak i organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego. Po 90 tys. zł miasto przeznaczyło na:

  • Opracowanie i realizację w 2017 roku pilotażu programu edukacji zdrowotnej w zakresie prokreacji młodzieży.
  • Realizację pilotażu programu wsparcia psychologicznego w zakresie zdrowia prokreacyjnego.

Powinno to zwiększyć dostęp wszystkich mieszkańców Gdańska do fachowej opieki psychologicznej na poszczególnych etapach leczenia niepłodności, a także po zakończeniu leczenia medycznego oraz do wsparcia psychologicznego dla osób po niepowodzeniach położniczych.

Uprawnienia do wzięcia udziału w programie

Zgodnie z założeniami miejskiej uchwały, dofinansowanie in vitro w Gdańsku będzie możliwe w przypadku par z udokumentowanym miejscem zamieszkania w tym mieście. Wystarczy, że przedstawią w swojej dokumentacji potwierdzenie opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych za ostatni rok podatkowy w Gdańsku (obie osoby).

Z programu i dofinansowania in vitro w Gdańsku skorzystają kobiety w wieku 20-40 lat, choć w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach próg wieku można zwiększyć do 42 lat. Wiek mężczyzny biorącego udziału w procedurze in vitro nie jest przy tym istotny. Kobieta musi spełniać zaś określone kryteria medyczne, m.in. ich poziom hormonu AMH w organizmie musi wynosić powyżej 0,7 ng/ml.

Miasto zobowiązało się do opłacenia nie tylko samej procedury in vitro, ale również dwóch wizyt kontrolnych w klinice leczenia niepłodności oraz przechowywania zarodków przez rok. Potem koszt dalszego mrożenia zarodków pokryją same zainteresowane pary.

Budżet projektu

W 2017 roku miasto wyłoży pieniądze na sfinansowanie około 100 procedur in vitro. Natomiast w kolejnych latach, bowiem program ma być realizowany do 2020 roku, pula środków ma się zwiększyć, w wyniku czego dofinansowanych ma być około 200 procedur rocznie. Każda para kwalifikująca się do dofinansowania programu zapłodnienia pozaustrojowego w Gdańsku, otrzyma do 5 tys. zł, co odpowiada maksymalnie 80 proc. kosztów, do każdej z trzech możliwych w programie prób. Dlatego niepowodzenie przy pierwszej próbie zapłodnienia in vitro nie musi oznaczać, że para nie będzie mogła spróbować jeszcze raz, bez uruchamiania w tym celu wyłącznie własnych środków finansowych.

Kliniki realizujące projekt

„Program Wsparcia Prokreacji Dla Mieszkańców Gdańska” będzie realizowany przez trzy kliniki, które stanęły do konkursu i spełniły założenia magistratu. Dofinansowany z budżetu miejskiego zabieg in vitro zakwalifikowane do programu pary będą mogły wykonać w klinikach:

  • Invicta w Gdańsku przy ulicy Rajskiej 10,
  • InviMed w Gdyni przy ulicy 10 Lutego 16,
  • Gameta w Gdyni przy ulicy Św. Piotra 21.

Do kliniki pary powinny się wybrać wraz z dotychczasową dokumentacją leczenia. Po złożeniu wszystkich dokumentów oraz przeprowadzeniu szeregu dalszych badań dotyczących niepłodności, lekarz prowadzący zdecyduje, czy dana para może wziąć udział w programie.

Pary uczestniczące w programie będą korzystać nie tylko z samego zabiegu zapłodnienia in vitro, ale też otrzymają niezbędne materiały edukacyjne oraz wsparcie psychologiczne w wybranych klinikach.